โรคที่พบมากเกี่ยวกับตา

อาการวุ้นในตาเสื่อม

วุ้นในตาเสื่อม

1. จุดดำ เส้นดำ หยากไย่ที่เห็นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจนผิดสังเกตุ (มากกว่า 10 จุด)
2. ตามัวลงอย่างรวดเร็ว
3. เหมือนมีม่านสีดำ เทา มาบังส่วนหนึ่งส่วนใดของลานสายตา
4. เห็นเหมือนไฟแลบเกือบตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน

“ภาวะแทรกซ้อนของต้อเนื้อ”

???????? อาการต้อเนื้อส่วนมากจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงเกิดขึ้นแต่อย่างใด ยกเว้นแต่ว่าต้อเนื้อจะยื่นเข้าไปปิดตาดำจนมิด ก็อาจจะบังสายตาทำให้มองเห็นไม่ถนัด ซึ่งมักจะใช้เวลานานหลายปี เนื่องจากต้อเนื้อจะค่อยๆ ลุกลามเข้าตาดำ (โดยปกติก่อนจะถึงขั้นเป็นมากจนปิดตาดำ ผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์ก่อนแล้ว เว้นแต่ในคนแก่ที่มักรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็อาจปล่อยปละละเลยจนปิดตามิดทั้ง 2 ข้าง #ทำให้ตาบอดได้ #การผ่าตัดลอกออกในกรณีนี้จะทำได้ยาก และ #มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก)

???????? ต้อเนื้ออาจทำให้ดวงตารู้สึกระคายเคืองต่อฝุ่น ลม ได้มากขึ้น และทำให้เกิดอาการไม่สบายตา เช่น แสบร้อน และน้ำตาไหลได้บ้างเป็นครั้งคราว #การใช้ยาสามารถช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองนี้ได้

???????? ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้น้อยมาก คือ #การเกิดแผลเป็นที่กระจกตา ซึ่งอาจพบในรายที่เป็นมาก และปล่อยให้มีการอักเสบบ่อยๆ #ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ที่มา : www.medthai.com